A samfunnsspeilet utg .

a samfunnsspeilet utg .

Samfunnsspeilet kommer ut fem ganger i året, med årets siste utgave som dobbeltnummer om sosiale indikatorer. Tidsskriftet gir viktig informasjon om sosiale. Yrkeskode, Yrke, Forventet levealder. Fysioterapeuter, arbeidsterap. 84,9. Lektorer, adjunkter. 84,2. Lærere. 84,1. Førskolelærere. 83,6. 0X2. Dette nummeret av Samfunnsspeilet er i all hovedsak viet artikkelserien Norge i verden. Serien har tidligere vært presentert i SSBmagasinet på våre websider. a samfunnsspeilet utg . Yrkeskode, Yrke, Forventet levalder. Prester. 81,0. Universitets- og høgskolelærere. 80,7. Arkitekter. 80,6. Lektorer og adjunkter. 80,4. · Antatte gjerningsmenn, etter aldersgruppe. Ikke-vestlig verdensregion og nordmenn. Bokommune Oslo. Pr. 1 innbyggere. · Samfunnsspeilet nr. Samfunnsspeilet / Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analys er . Året før, i utgave nummer 4/5, som ble viet sosiale indikatorer, sto likestilling og.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail